ประวัติของ บริษัท ไฮเดรกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท ไฮเดรกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างงานโยธา งานอาคาร ระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ได้จดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง
 ดาวน์โหลดเอกสารประวัติของบริษัท

 ปีที่ก่อตั้ง  1979
 เจ้าหน้าที่บริหาร  MR. SOMSAKDI TEMIYASATHIT
 Managing Director
 MRS. MALIKA THONGCHAROEN
 ACC. & FIN. Department Manager

   ประเภทของธุรกิจ  
ปั๊มขายและการบริการ, สินค้าอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ญาติและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้
 ปั๊ม
 SULZER (JOHNSTON) PUMP Vertical Pump อเมริกา
 ITUR PUMP Horizontal end Suction สเปน
 KÖSTER Penstock, Flap Valve เยอรมัน
 BOMBAS IDEAL Submersible, Mixed - Axial Vertical Pump สเปน
 ส่วนต่อขยาย (ผ้า, ยางและโลหะ)
 KE-BURGMANN เดนมาร์ก
 เสื้อกั๊ก ballistic
 KE-BURGMANN เดนมาร์ก

ก่อสร้าง
 ปี รายละเอียด ค่าก่อสร้าง
(บาท) 
 2534-2537 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดเทอร์ไบน์ เทศบาลนครยะลา 11,005,000 
 2534-2538 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดเทอร์ไบน์ เทศบาลนครภูเก็ต 20,398,000 
 2544-2545 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดเทอร์ไบน์ เทศบาลนครภูเก็ต 11,100,000 
 2544 จ้างเหมาก่อสร้างสถานีสูบน้ำและเขื่อนป้องกันน้ำท่วม เทศบาลนครยะลา 46,3000,000 
 2545 จ้างเหมาก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำปัตตานี เทศบาลนครยะลา 103,500,000 
 2548 จ้างเหมา ก่อสร้างสถานีสูบน้ำริมคลองบางใหญ่ บริเวณหมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า เทศบาลนครภูเก็ต 5,994,000 
 2549 จ้างเหมา ก่อสร้างอาคารประตูระบายน้ำชายทะเลขนาดใหญ่ในระบบระบายน้ำ 8 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี กรมชลประทาน 9,432,000 
 2550 จ้างเหมา ก่อสร้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ถนนตะกั่วป่า เทศบาลนครภูเก็ต 18,640,000 
 2550 จ้างเหมา ก่อสร้าง สถานีสูบน้ำคลองตะเภา บริษัท กิตติกุลก่อสร้าง จำกัด 22,000,000 
 2550 จ้างเหมา ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ซอยตลิ่งชัน เทศบาลนครภูเก็ต 7,519,000 
 2553 จ้างเหมา ก่อสร้างปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนกองทัพภาคที่ 3 5,796,000 
 2553 จ้างเหมา ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ บริเวณคลองบางพัง เทศบาลนครปากเกร็ด 33,450,000 

ให้คำปรึกษา
 
 • ดำเนินการเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างงานโยธา งานอาคาร ระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ได้จดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง
 • ที่อยู่ 
  59/321 ซ.อาคารพิบูลวัฒนา ถนนพระราม 6
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร. 10400 
  โทรศัทพ์ 
  (662) 270-0242
  แฟกซ์ 
  (662) 271-2746 

  ติดต่อเรา