โครงการที่ผ่านมา

   โครงการที่ผ่านมา  
  โครงการ : ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม
  ที่ตั้งโครงการ : ปากซอยหมู่บ้านศิริสุข ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
  เจ้าของโครงการ : เทศบางตำบลบางเมือง
  มูลค่าโครงการ : 6,995,000 บาท
  [ดูรายละเอียด]  [สไลด์นำเสนอ]
  โครงการ : ก่อสร้างสถานีสูบน้ำบริเวณคลองบางพัง
  ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางพูด ตำบลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
  เจ้าของโครงการ : เทศบาลนครปากเกร็ด
  มูลค่าโครงการ : 33,450,000 บาท
  [ดูรายละเอียด]  [สไลด์นำเสนอ]
  โครงการ : เหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ชนิด เทอร์ไบน์ ปี 2534-2537
  ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดยะลา
  เจ้าของโครงการ : เทศบาลนครยะลา
  มูลค่าโครงการ : 10,005,000 บาท
  [ดูรายละเอียด]
  โครงการ : จ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ชนิด เทอร์ไบน์ ปี 2534-2538
  ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดภูเก็ต
  เจ้าของโครงการ : เทศบาลนครภูเก็ต
  มูลค่าโครงการ : 20,398,000 บาท
  [ดูรายละเอียด]
  โครงการ : จ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ชนิด เทอร์ไบน์ ปี 2544-2545
  ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดภูเก็ต
  เจ้าของโครงการ : เทศบาลนครภูเก็ต
  มูลค่าโครงการ : 11,100,000 บาท
  [ดูรายละเอียด]
  โครงการ : จ้างเหมาติก่อสร้างสถานีสูบน้ำและเขื่อนป้องกันน้ำท่วม ปี 2544
  ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดยะลา
  เจ้าของโครงการ : เทศบาลนครยะลา
  มูลค่าโครงการ : 46,300,000 บาท
  [See detail]
  โครงการ : จ้างเหมาก่อสร้างสถานีสูบน้ำและเขื่อนป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำปัตตานี ปี 2545.
  ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดยะลา
  เจ้าของโครงการ : เทศบาลนครยะลา
  มูลค่าโครงการ : 103,500,000 บาท
  [See detail]
  โครงการ : จ้างเหมาติก่อสร้างสถานีสูบน้ำริมคลองบางใหญ่ บริเวณหมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า ปี 2548
  ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดภูเก็ต
  เจ้าของโครงการ : เทศบาลนครภูเก็ต
  มูลค่าโครงการ : 5,994,000 บาท
  [ดูรายละเอียด]
  โครงการ : ซื้อเครื่องสูบน้ำ-เครื่องกำเนิดไฟฟ้า-อุตสาหกรรมสินสาคร
  ที่ตั้งโครงการ : นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
  เจ้าของโครงการ : บริษัท ซีเอเอส พริ้นติ้ง ซิตี้ จำกัด
  มูลค่าโครงการ : 20,032,931.00 บาท
  [ดูรายละเอียด]
  โครงการ : จ้างเหมาก่อสร้างอาคารประตูระบายน้ำชายทะเลขนาดใหญ่ ใน ระบบระบายน้ำ 8 แห่ง
  ที่ตั้งโครงการ : อ.หนองจิก อ.ยะรัง อ.ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี อ.เมือง จังหวัดยะลา
  เจ้าของโครงการ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี กรมชลประทาน
  มูลค่าโครงการ : 9,432,000 บาท
  [ดูรายละเอียด]
  โครงการ : จ้างเหมาก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ถนนตะกั่วป่า
  ที่ตั้งโครงการ : อ.เมือง จังหวัดภูเก็ต
  เจ้าของโครงการ : เทศบาลนครภูเก็ต
  มูลค่าโครงการ : 18,640,000 บาท
  [ดูรายละเอียด]
  โครงการ : จ้างเหมาก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองตะเภา
  ที่ตั้งโครงการ : อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  เจ้าของโครงการ : หจก กิตติกุลก่อสร้าง
  มูลค่าโครงการ : 22,000,000 บาท
  [ดูรายละเอียด]
  โครงการ : จ้างเหมาก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ซอยตลิ่งชัน
  ที่ตั้งโครงการ : อ.เมือง จังหวัดภูเก็ต
  เจ้าของโครงการ : เทศบาลนครภูเก็ต
  มูลค่าโครงการ : 7,519,000 บาท
  [ดูรายละเอียด]
  โครงการ :จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน กองทัพภาคที่ 3
  ที่ตั้งโครงการ :กองทหารพลาธิการกาองพลทหารราบที่ 4 กองร้อยทหารม้าลานตะเวนที่ 4
  เจ้าของโครงการ :กองทัพภาคที่ 3
  มูลค่าโครงการ :5,796,000 บาท
  [ดูรายละเอียด]

ที่อยู่ 
59/321 ซ.อาคารพิบูลวัฒนา ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร. 10400 
เบอร์โทรศัพท์ 
(662) 270-0242 
แฟกซ์ 
(662) 271-2746 

ติดต่อเรา